- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-09-03 Ocena jakości zbioru buraków!!! Drukuj
   
Każdy plantator po rozpoczęciu zbioru buraków, powinien wykonać przy pomocy schematu LIZ.  ocenę jakości zbioru buraków, która jest łatwa i zajmuje mało czasu. Do oceny nie należy brać korzeni wykopanych z uwroci i przecinek. W przypadku konieczności poprawy jakości należy współdziałać z operatorem kombajnu, tak aby poprzez właściwe ustawienia elementów roboczych lub prędkość jazdy usunąć występującą wadę zbioru.
Szczegółowe ustawienia kombajnów w zależności od występującego problemu w czasie zbioru są opisane w listach kontrolnych wykonanych przez serwisy poszczególnych firm produkujących kombajny. W rejonach, gdzie susza glebowa utrudnia zbiór buraków szczególną uwagę należy zwrócić na ułamania korzeni, ponieważ przy uszkodzeniach o średnicy 3-7cm straty plonu występują na poziomie 5-15%. Aby temu zapobiec konieczne jest zmniejszenie prędkości kombajnu oraz głębsze ustawienie wyorywaczy – w zależności od warunków na danym polu.