- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-09-12 Wpływ rewitalizacji plantacji na plon!!! Drukuj
   

Bardziej umiarkowane temperatury na przełomie sierpnia i września w połączeniu z opadami i długo utrzymującą się rosą w niektórych rejonach, gdzie było bardzo sucho spowodowały tworzenie się nowej rozety liściowej- plantacje intensywnie się zazieleniły (zdj.). Pytanie, które się w takich przypadkach zadaje wielu rolników – to jaki jest wpływ tego procesu na plony.

Tworzenie nowych liści jest zawsze procesem energochłonnym. Energia pozyskiwana jest z przechowywanej w korzeniu sacharozy, dlatego tymczasowo zmniejsza się potencjalna wydajność cukru z takiej plantacji. Jednocześnie wraz z nową rosnącą masą liści znacząco zwiększa się wydajność asymilacji buraków, co powoduje, że więcej sacharozy jest syntetyzowane i ponownie kumulowane w korzeniu. Zgodnie z aktualną wiedzą, ten wysiłek roślin jest kompensowany w zależności od wilgotności gleby, po ok. 2 tygodniach (w sierpniu/wrześniu). Można spodziewać się , że po tym okresie czasu z plantacji buraków będzie można zebrać więcej cukru, szczególnie przy późniejszych terminach kopania i zachowaniu zdrowych liści.