- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-09-20 Wybrać optymalną technologię uprawy!!! Drukuj
   

Okres pożniwny to ostateczny czas na dokonanie wyboru optymalnego systemu uprawy gleby. Dobrze dobrana technologia uprawy dla danego pola może ograniczyć do minimum wpływ ekstremalnych warunków pogodowych (np. suszy lub okresowego nadmiaru wody) oraz występowanie takich zjawisk jak erozja, zaskorupienie, zamulenie, zagęszczenie gleby. Bardzo ważnym kryterium wyboru jest także poziom kosztów uprawy. Tegoroczna susza pokazała na wielu polach, gdzie zastosowano technologię z minimalną uprawą gleby (uprawa pasowa, głębokie spulchnienie) buraki plonują  zdecydowanie lepiej.

Dobór technologii uprawy gleby musi:

 1. Być dopasowany do specyficznych warunków występujących na danym stanowisku.

 2. Eliminować lub ograniczać najważniejsze zagrożenia występujące na polu.

Pomocą w wyborze optymalnego sposobu uprawy gleby jest interaktywny program komputerowy LIZ-Systemy uprawy buraków cukrowych oraz broszura dostępne na stronie www.liz.pl