- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-10-03 Optymalne regulacje kombajnu to małe straty plonu!!! Drukuj
   

Warunki zbioru buraków w wielu rejonach z powodu długiego okresu suszy w okresie lipiec-wrzesień są wyjątkowo trudne (leżące na ziemi uschnięte okółki liści, zachwaszczenie wtórne, głębokie ukorzenienie się buraków). Szczególnie długie i kształtne są korzenie buraków  uprawianych w technologii Strip-Till (zdj.1). Jeżeli do tych warunków nie wykona się optymalnych  regulacji kombajnu ( głębokość wyorywania, prędkość jazdy) to straty plonu mogą wynosić nawet ponad 15%, gdy ułamanie korzenia jest pow. średnicy 7cm. Kombajny z aktywnymi lemieszami-wyorywaczami i z prędkością dostosowaną do warunków na polu (zdj.2) umożliwiają  wyorywanie całych korzeni. Aby zapewnić dobrą jakość zbioru niezbędna jest  jednak ocena pracy kombajnu przy pomocy  schematu LIZ i jeżeli zachodzi konieczność wykonanie optymalnych ustawień -regulacji wg listy kontrolnej dla danego typu kombajnu. 

                            zdj.1 zdj.2