- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-10-18 Pamiętać o potasie!!! Drukuj
   

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych w uprawie buraka cukrowego. Niedobór tego składnika w glebie powoduje duże zmniejszenie plonu, szczególnie w latach o niedostatecznej ilości wody w glebie w czasie intensywnego wzrostu roślin (lipiec–sierpień) dlatego, że potas odpowiada za gospodarkę wodną i transport asymilatów w roślinie. Wymagania buraków cukrowych w zakresie dostępności do potasu są bardzo duże, gdyż np. przy plonie korzeni 70 t/ha rośliny pobierają ok. 420 kg K2O (łącznie z liśćmi). Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest zasobność gleby w potas wiosną na poziomie 18-20 mg K20/100 g gleby. Okres jesienny jest dobrym momentem do uzupełnienia tego składnika w glebie - 2/3 dawki niezbędnej pod zakładany plon (1/3 wiosną).  Nawozy naturalne takie jak obornik bydlęcy, świński czy pomiot kurzy są tanim źródłem potasu a wykorzystanie tego składnika pokarmowego przez  buraki  w pierwszym roku wynosi ok 50%. Obornik  i inne  nawozy naturalne stałe na gruntach ornych można stosować najpóźniej do 31 października, regulują to nowe przepisy prawne („Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”).

Program LIZ - Dungpro ułatwia wykonanie optymalnego zalecenia nawozowego na podstawie analizy gleby, nie tylko w zakresie potasu, lecz także fosforu, magnezu, wapnia oraz mikroelementów takich jak: Na, Cu, B, Mn.