- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-11-15 Czas na okrycie buraków!!! Drukuj
   

Informujemy, że zwyżka ceny za okrywanie buraków (3 zł/t) w kampanii 2018/2019  będzie wypłacona dla dostaw wykonanych od 15 grudnia i jednocześnie spełnione zostaną następujące warunki:

  • Okrycie  będzie wykonane włókniną o gramaturze minimum 110 g/1m2 .
  • Okrycie  nastąpi najpóźniej do 22 listopada
  • Plantatorzy, którzy ze względu na warunki pogodowe nie zdążą wykonać zbioru buraków do 22 listopada powinni okryć pryzmę 2-3 dni po zbiorze jednak nie później niż 14 dni przed planowanym odbiorem buraków.
  • Najpóźniej 5 dni od terminmu okrycia nastąpi w najbliższej cukrowni złożenie OŚWIADCZENIA (pobierz oświadczenie dla plantatorów cukrowni Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka i Środa Wlkp.) o okryciu buraków. Możliwe jest również wysłanie podpisanego oświadczenia na adres www@liz.pl.

Przypominamy, że w celu wstępnego odparowania wilgoci z pryzmy, buraki po wykopaniu należy okryć dopiero po 2-3 dniach.

Nie okrycie buraków będzie skutkowało obniżeniem ceny za buraki.

Szczegółowe informacje o sposobach zabezpieczenia buraków przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi znajdują się w broszurze  LIZ-Zbiór buraków, składowanie i okrywanie.  

Okrywanie buraków to nie tylko zabezpieczenie przed mrozem ale również ograniczenie przemoknięcia pryzmy jeżeli wystąpią opady deszczu.