- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-12-01 Zabezpieczyć pestycydy i opryskiwacze przed mrozem!!! Drukuj
   

 

 

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem środków ochrony roślin posiadanych w gospodarstwie. Według zaleceń podanych w etykietach, pestycydy należy przechowywać w temperaturze nie niższej 0oC. Nie przestrzeganie tego wymogu, może w znacznym stopniu zmienić ich właściwości i spowodować zmniejszenie skuteczność działania substancji aktywnych. 

Opryskiwacze na okres zimy wymagają wykonania konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.