- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-12-18 Wyniki doświadczeń odmianowych 2018 z COBORU !!! Drukuj
   

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wyniki tegorocznych doświadczeń porejestrowych odmian nasion buraka cukrowego prowadzonych łącznie z przemysłem cukrowniczym. Na załączonych diagramach prezentujemy syntetyczne zestawienie wyników 18 odmian (relatywnie do średniej z wszystkich odmian). Diagram nr 1 informuje o plonie biologicznym cukru i polaryzacji, natomiast nr 2 przedstawia: plon technologiczny cukru, wydajność cukru, zawartość azotu aminokwasowego, straty cukru do melasu (SDM).