- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-12-27 Aktualne badania hodowlane nad burakami ozimymi!!! Drukuj
   

 

Aktualne badania hodowlane nad burakami ozimymi pokazują, że wyższe plony cukru byłyby możliwe, gdyby poprawiła się ich tolerancja na zimno w okresie jesienno-zimowym. Buraki ozime mają tę zaletę, że rośliny mogą produkować więcej biomasy i tym samym więcej cukru w dłuższym okresie wzrostu. W rezultacie szacuje się, że plony buraka ozimego mogą być wyższe nawet o 25 %. Ponieważ jednak buraki ozime tworzą biomasę przed zimą, może ona zostać uszkodzona przez mróz. Także brak odporności na tworzenie pośpiechów, jest powodem, dla którego uprawa buraka ozimego jest obecnie niemożliwa. Ostatnie badania nad zmniejszeniem wrażliwości na zimno skupiają się przede wszystkim na zmianach w metabolizmie roślin. W laboratoriach hodowlanych badana jest w szczególności modyfikacja genów i tworzenie produktów ich degradacji pod wpływem zimna.
Szybsze wyniki byłyby możliwe dzięki metodom genetycznym Crispr/Cas. Regulacje prawne UE niestety wykluczają tę metodę hodowlaną.