- Krótkie wiadomości
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-01-18 Ograniczony wpływ odmian na plon buraka!!! Drukuj
   

Różnica w wysokości  plonów buraków jest widoczna nie tylko w ostatnich latach ( np. 2018 czy 2017), lecz jest także na przestrzeni wielu lat. Plantatorzy często zadają pytanie jakie czynniki o tym decydują ?. Czynnikiem decydującym i wyjaśniającym większość różnic jest "środowisko". Pojęcie "środowisko" obejmuje takie czynniki jak: lokalizacja plantacji, typ gleby, klimat, pogoda, presja chorobowa związana z lokalizacją, itp.

Bardzo często zbyt wiele przypisuję się znaczeniu odmiany na wysokość plonu. Dobór odmiany jest bardzo ważnym, ale ostatnim elementem decydującym o sukcesie w uprawie buraka. Nawet najlepsza potencjalnie odmiana nie zniweluje niedociągnięć i błędów w agrotechnice, pokaże swoje zalety i zapewni  wysokiej jakości plon tylko wtedy, gdy zastosuje się prawidłową uprawę, precyzyjne dostosowane do potrzeb nawożenie i staranną ochronę przed chwastami i szkodnikami. Odmiana buraka nigdy nie będzie lekarstwem na niedociągnięcia agrotechniczne i niestaranną uprawę. Przy wyborze odmian należy zwrócić uwagę na ich tolerancje szczególnie na nicienie lub chwościka buraka, gdyż są to duże zagrożenia mogące wpływać na plonowanie buraków w niektórych ”środowiskach”.