- Krótkie wiadomości
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-01-26 Sprawdzić stan techniczny siewnika!!! Drukuj
   

Prawidłowo wykonany siew buraków jest podstawą do uzyskania wysokich plonów, dlatego zalecamy już teraz, dokonać przeglądu stanu technicznego siewnika. Pomocą w przeprowadzeniu przeglądu jest ''Lista kontrolna LIZ'' , która informuje, co należy sprawdzić aby uzyskać dokładną informację o zakresie niezbędnych do wykonania regulacji, napraw lub wymianie części. W przypadku posiadania siewnika mocno wyeksploatowanego, lub o ograniczonych możliwościach technicznych (np. brak możliwości siewu w mulcz, zakładania ścieżek przejazdowych) należy się zastanowić czy nie lepiej skorzystać z siewu oferowanego przez firmy usługowe. Pamiętajmy, że  jaki siew taki zbiór.