- Krótkie wiadomości
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-02-08 Bilans próchnicy wskaźnikiem użytkowania gleby!!! Drukuj
   

Burak cukrowy jest rośliną, która bardzo mocno wykorzystuje próchnicę z gleby.  W porównaniu do innych roślin alternatywnych jak kukurydza na kiszonkę lub ziemniaki bilans próchnicy jest jednak wyraźnie mniej ujemny, pod warunkiem że nie wykorzystuje się liści na paszę (co obecnie w dzisiejszej technologii jest standardem). Różnica w porównaniu z uprawą ziemniaków czy kukurydzą na kiszonkę wynosi wówczas ok. 300-500 kg próchnicy-C/ha. 

Przy burakach cukrowych  negatywny efekt próchnicy (ok. 300 kg próchnicy-C/ha) może być więcej niż zrekompensowany przez połączenie międzyplonu z nawożeniem organicznym. Zapewni to w dłuższej perspektywie czasowej zwiększenie zawartości próchnicy w glebie wraz ze wszystkimi korzyściami takimi jak np.:
  •  poprawa struktury gleby
  • zwiększenie zdolności zatrzymywania wody w glebie
  • lepsze uzupełnienie w składniki pokarmowe (szczególnie N)
Przy stosowaniu nawozu organicznego jest zawsze kompromis: 
albo duża ilość zawartego nawozu nie jest związana lub jest związana tylko w łatwo rozkładających się organicznych związkach i dlatego jest łatwo dostępna dla roślin, co jednocześnie oznacza niską wydajność reprodukcyjną próchnicy
lub wydajność reprodukcyjna próchnicy jest duża, ponieważ występują stabilne związki organiczne, co jednocześnie oznacza niską dostępność N.
Diagram poniżej przedstawia reprodukcję próchnicy z niektórych nawozów organicznych i nawozów zielonych. W celu wykonania kalkulacji dla danego następstwa roślin w płodozmianie polecamy program  LIZ – Bilans próchnicy