- Krótkie wiadomości
2019-05-19
2019-05-15
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-29
2019-04-24
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-02-18 Uzupełnienie składników pokarmowych pod buraki cukrowe! Drukuj
   

 Warunki  pogodowe umożliwiają w wielu rejonach wjazd na pole bez uszkodzeń struktury gleby – szczególnie w godzinach rannych, kiedy gleba jest lekko zmarznięta.  W obecnym czasie można wysiewać nawozy mineralne: fosforowe, potasowe, wapniowe (bez azotu w składzie).

Informujemy, że Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2009 Art. 20.1 zabrania stosowania nawozów mineralnych w przypadku gleb:

•             zalanych wodą

•             przykrytych śniegiem

•             zamarzniętych do głębokości 30cm         

•             oraz podczas opadów deszczu

Nie ma natomiast w ustawie zakazu stosowania w/w nawozów w miesiącach zimowych. Ograniczenia stosowania nawozów w tym okresie wynikają natomiast z  zaszeregowania gruntów do OSN, Natura 2000 lub określonych programów rolno-środowiskowych. Stosowanie nawozów powinno być zawsze oparte o analizę gleby i potrzeby pokarmowe roślin. Program LIZ-Dungpro umożliwia dokładnie ustalenie dawek nawozów.