- Krótkie wiadomości
2019-05-19
2019-05-15
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-29
2019-04-24
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-03-06 Warunki dla skutecznego działania glifosatu!!! Drukuj
   

 

Na wielu pola wielu polach z mulczem przeznaczonych pod buraki cukrowe konieczne będzie zwalczanie chwastów herbicydem totalnym. Przypominamy, że dla prawidłowego działania s.a. glifosat minimalna temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 5-7oC, (po ruszeniu wegetacji chwastów), natomiast po wykonaniu zabiegu nie wskazane są  przymrozki. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Nie przestrzeganie tych zasad skutkuje słabym działaniem.  
Wykonanie oprysku powinno nastąpić najpóźniej ok.6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub nie później niż 3 dni przed wschodami buraków. Nasiona .należy wysiać nie płyciej niż 2 cm.
 
 Skuteczność zabiegu jest najlepsza gdy: 
  • ilość użytej wody będzie w przedziale 100-150 l/ha - im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu.
  • z herbicydem Roundup 360 SL lub jego odpowiednikami o tej samej ilości s.a. będzie zastosowany wielofunkcyjny adiuwant neutralizujący szkodliwe działanie twardej wody np. AS 500 SL 1-1,5 l/ha (dawka zależy od stopnia twardości wody wg wskazania zabarwienia paska wskaźnikowego dołączonego do opakowania). Jeżeli nie zastosujemy specjalistycznych adiuwantów to konieczny jest siarczan amonu w dawce 5kg/ha.
Dawka herbicydu powinna być zawsze dostosowana do gatunków i fazy rozwojowej chwastów występujących na polu (wg etykiety danego preparatu).
Uwaga: z herbicydami zawierającymi glifosat nie należy stosować adiuwantów olejowych, ponieważ mogą zmniejszyć skuteczność zwalczania chwastów !