- Krótkie wiadomości
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-03-27 Optymalizować nawożenie azotem!!! Drukuj
   

Poziom nawożenia buraków azotem powinien  zawsze wynikać z  bilansu tego składnika pokarmowego na danym polu, który uwzględnia między innymi takie czynniki jak: warunki pogodowe, przedplon i międzyplon, kategorię i strukturę gleby, dotychczasowy poziom nawożenia organicznego i zakładany realny plon buraków. Program LIZ-Npro uwzględnia w/w czynniki w obliczeniach optymalnej dawki azotu mineralnego. Zbyt duża, niezbilansowana ilość azotu w glebie dostępna dla  buraka przez cały okres wegetacji powoduje nadmierny rozwój liści kosztem wzrostu korzenia, który gromadzi mniej cukru a więcej tzw. melasotworów - szczególnie N α-aminowego. Powoduje to obniżenie jakości technologicznej buraków i zmniejsza wydatek cukru do ,,worka”.

Nadmiar azotu mineralnego  w glebie wiosną przyczynia się do obniżenia polowej zdolności wschodów i powoduje większą wrażliwość siewek buraka na porażenie grzybami wywołującymi  choroby zgorzelowe

Dawka azotu zastosowana przed siewem buraków nie powinna przekraczać 100 kg N/ha, jeżeli z obliczeń wynika, że powinna być większa to różnicę należy uzupełnić najpóźniej w fazie 3-4 liści buraka.

Należy pamiętać, że łączna dawka azotu i potasu przed siewem nie powinna przekraczać 160 kg N+K /ha.

.