- Krótkie wiadomości
2019-05-19
2019-05-15
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-29
2019-04-24
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-05-03 Liczenie obsady buraków!!! Drukuj
   

Obsada roślin buraków cukrowych na 1 ha ma wpływ na optymalne wyliczenie ilości azotu dla powschodowej dawki uzupełniającej. W celu  wyliczenia obsady proponujemy przyjąć następujący tok postępowania:

  • Odmierzyć wzdłuż rzędów buraków odległość 11,11m - przy szerokości międzyrzędzi 45 cm.
  • Policzyć rośliny z dwóch sąsiadujących rzędów. Należy unikać tzw. efektu rzędowego - braku buraków wynikającego np. z przejazdów ciągnika lub założenia  ścieżki.
  • Suma roślin policzona z dwóch rzędów x 1000 = ilość roślin/ha.

·    Liczenie obsady należy kilkakrotnie powtórzyć w różnych miejscach plantacji a wynik uśrednić.

Obsada buraków cukrowych na poziomie min. 80 tys. roślin na 1 ha jest podstawą uzyskania wysokich plonów.