- Krótkie wiadomości
2019-05-19
2019-05-15
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-29
2019-04-24
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-05-07 Uwaga mszyce! Drukuj
   

 Informujemy, że na niektórych plantacjach zaobserwowano pojawienie się mszycy trzmielinowej (Aphis fabae ). Szczególne zagrożone są buraki cukrowe uprawiane w pobliżu sadów, lasów, użytków zielonych. Pierwszym objawem żerowania mszyc są skręcające się, zdeformowane liścienie lub liście buraków (zdj.) - szczególnie sercowe. Uszkodzenia wynikające z wysysania soków przez mszyce powodują słaby wzrost roślin, co jest szczególnie niebezpieczne dla roślin młodocianych. Mszyca – zwłaszcza brzoskwiniowa (Myzus prsicae) jest także wektorem wirusów (wirusa nekrotycznej żółtaczki buraka, wirusa łagodnej żółtaczki buraka). Przy opanowaniu przez mszycę powyżej 15 % roślin należy niezwłocznie wykonać oprysk odpowiednim insektycydem. W związku z powyższym prosimy o wykonanie lustracji plantacji i ewentualnej interwencji w postaci zabiegu.