- Krótkie wiadomości
2019-06-19
2019-06-19
2019-06-08
2019-06-01
2019-05-28
2019-05-19
2019-05-15
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-29
2019-04-24
2019-04-15
2019-04-12
2019-04-08
2019-04-05
2019-03-27
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-05-28 Skutecznie zwalczyć chwasty jednoliścienne!!! Drukuj
   

Zazwyczaj w czasie pomiędzy 2 a 3 zabiegiem powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, stadium rozwojowe  chwastów jednoliściennych jest w optymalnej fazie do wykonania skutecznego zabiegu, szczególnie dotyczy to  wyczyńca polnego, miotły zbożowej i innych jednorocznych.  

Przy nasileniu chwastów jednoliściennych małym do średniego  graminicyd  można w jednym zabiegu połączyć z innymi planowanymi herbicydami. W tym przypadku należy jednak zrezygnować z adiuwantów i Lontrelu. Przy wysokiej wilgotności powietrza (60-80 % jest optymalne) można dawkę graminicydu zredukować do 60-70%. 

Przy silnym nasileniu chwastów jednoliściennych, szczególnie perzu, wiechliny rocznej, chwastnicy zaleca się wykonanie oddzielnego zabiegu:

  • Perz w przypadku silnego nasilenia wymaga podwójnych dawek w porównaniu  do pozostałych jednoliściennych
  • Chwastnica wschodzi falami, dlatego często jeden zabieg nie wystarczy 
  •  Przy podejrzeniu, że wyczyniec polny wykazuje odporność na substancje aktywne grupy fop należy zastosować graminicydy z grupy dim (Focus Ultra, Select 240 EC)
  • Dodatek adiuwanta poprawia działanie graminicydu

Po zabiegu graminicydem herbicydy mogą być aplikowane nie wcześniej niż po 2 dniach. W przypadku odwrotnej kolejności odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 5-7 dni.
 
Więcej informacji dotyczących zwalczania chwastów jednoliściennych  dostępnych jest w aktualnej broszurze tematycznej.